Vad bestämmer en människas förmåga till hälsa och kan osteopati hjälpa dig?

Osteopati

En Osteopats mening och syfte är att bistå och stödja till förändring och läkande på individnivå. Din historia och problem vägleder Osteopaten att förstå sambanden och bakomliggande orsak till dina symtom.

Osteopati bygger på principen att en individs hälsa och välbefinnande är beroende av hur muskuloskeletala vävnader och interna strukturer med organ fungerar tillsammans.

Din livssyn och livsstil sätter villkoren för din hälsa och läkande.

Definition Sjukdom- ett funktionshindrande av fysiologiskt, psykologiskt eller socialt välbefinnande. //NE

Definition Hälsa- ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. //WHO


Livssyn & Livsstil

Livssyn handlar om individens psykiska inställning till livet och jaget. Lever jag efter mening, syfte och mål?

Livsstil handlar om hur individen tar hand om sig själv, via fem grundprinciper-

° Kosthållning

° Motion och återhämtning

° Miljömässiga faktorer som din arbetsmiljö, hemmiljö och miljömässiga stresshantering.

° Psykosocial samverkan med vänner och familj.

° Sömnrutiner

Människans livsstil som livssyn vägleder till immunologisk hållbarhet och lägger grunderna för individens förmåga att leva livet fullt ut.

Behandlingsfilosofi

Inom Osteopatisk behandling skall alltid justering och stöd ske efter individens behov.

"Det finns inga säkra tekniker, finns bara säkra patienter"

Behandlingsfilosofin bygger på att förstå uttrycket av dysfunktionen, det vill säga hur är samförståndet mellan kroppens stödjevävnad (ben, bindväv, ligament, muskler och organ) och kroppens fysiologiska cirkulationsförmåga av nerv-, blod- och lymfsystem. Kroppens cellulära underhåll sker helt och ohindrat från kroppens cirkulationssystem.

Syftet med all behandling är att bistå kroppens självreglerande läkningsförmåga, stärka området samt öka den generella rörligheten lokalt så väl som förbättra kroppens totala samverkan och helhet.

"Helheten är större än summan av dess delar"

Livets motivationsförmåga grundar sig på din livssyn & livsstil..

Vad är Osteopati

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårddisciplin som betonar sambandet mellan kroppens anatomiska struktur och fysiologiska funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom rådgivning och manuell behandling av rörelseapparaten och samspelet med kroppens fysiologi och dess helhet.

Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållning- och rörelseanalys. Osteopaten utför behovsanpassad neurologisk, ortopedisk och systemisk undersökning, samt palpation av kroppsvävnad. Behandlingen är manuell, rådgivande och anpassas alltid till individens behov.


Stockholms Osteopatklinik by Sthlm Pilates Center

Adress: Surbrunnsgatan 44, 113 48 Stockholm

Tel: +46 (0)70 625 81 61

e-mail: joakim.mossenberg@telia.com

T-bana, Pendeltåg: Rådmansgatan, Odenplan

Busslinje 4, 50, 507, 515, 6

Skicka ett e-mail till adressen ovan för att boka tid.

Välkommen!